Groepsschuilplaats Type P - U14

De twee nu volgende groepsschuilplaatsen liggen vlak bij elkaar in het afgesloten of niet toegankelijke gebied van het Naardermeer. Het onderstaande exemplaar is de eerste en heeft het nummer U14. Enkele groepsschuilplaatsen zijn hier tevens ingericht als overwinteringsplek voor vleermuizen. De nu volgende foto's zijn dan ook allemaal van een grote afstand gemaakt maar geven als nog een redelijk beeld van de huidige situatie.

Groepsschuilplaats Type P - U14 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer