Groepsschuilplaats Type P - U21

De U21 is ongetwijfeld het leukste om te bezoeken in dit gebied. Hoewel de groepsschuilplaats eigenlijk is ingericht als vleermuisonderkomen is het deurtje wat er in zit gewoon open. Van binnen ligt de groepsschuilplaats echter voor 80% vol met zand. De rede dat al dat zand er in ligt is ons niet bekend maar een bekend gegeven is dat de Duitsers in Tweede Wereldoorlog veel Nederlandse kazematten hebben volgestort met zand om te voorkomen dat de tegenpartij het verdedigingswerk opnieuw in gebruik zou nemen.

Groepsschuilplaats Type P - U21
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer