Groepsschuilplaats Type P - U22

De groepsschuilplaatsen U22 en U23 liggen dicht bij elkaar aan de Dammerweg vlak bij Fort Uitermeer. Achter deze twee groepsschuilplaatsen heeft ooit nog een gietstalen koepelkazemat gestaan maar deze is naar alle waarschijnlijkheid verdwenen. De onderstaande U22 ligt op privéterrein maar is vanaf de openbare weg goed zichtbaar.

Groepsschuilplaats Type P - U22 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer