Groepsschuilplaats Type P - U42

Groepsschuilplaats U42 ligt ten noorden van Fort Uitermeer op openbaar terrein. Ook is de groepsschuilplaats open wat als nadelig gevolg heeft dat er wel wat troep in ligt. Opvallend is dat het frame van de schietgat afsluiting hier hier blauw is en in de overige schuilplaatsen allemaal oranje.

Groepsschuilplaats Type P - U42
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer