Groepsschuilplaats Type P - U43

Dit exemplaar ligt in een tuin aan de Keverdijk en bood onderdak aan manschappen die de naast gelegen Gietstalen Koepelkazemat bemande. Deze G kazemat is één van de weinige die nog voorzien is van de gietstalen koepel al is deze door de dichte begroeiing niet zichtbaar.

Groepsschuilplaats Type P - U43
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer