Muizenfort

Het Muizenfort is een uit 1874 daterend fort binnen de Vesting Muiden. Het fort had als voornaamste taak het onder vuur kunnen nemen van de Naardertrekvaard en Zeedijk. Het fort bestaat uit negen ruimtes waaronder twee kanonkazematten met ieder drie schietgaten, diverse verblijfsplaatsen, en keuken, en enkele opslagruimtes. Aan de voorzijde is het fort geheel weggewerkt onder een aarde deklaag en hier zijn voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog nog twee kazematten gebouwd bestaande uit een gietstalen koepelkazemat nummer G19 en een groepsschuilplaats type P met nummer M4. In het fort zit tegenwoordig een onbemand VVV kantoor en er is een kleine expositie te bekijken. Voor meer informatie over de kazematten zie: Kazematten Muiden

Muizenfort
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak A - Muiden