Muiderslot

Het Muiderslot is een middeleeuws kasteel wat vermoedelijk rond het jaar 1296 is gebouwd. De exacte geschiedenis van het kasteel valt niet met zekerheid te zeggen maar waarschijnlijk is het gebouwd in opdracht van graaf Floris V. Rond 1610 nam de drost van Muiden Pieter Corneliszoon Hooft bezit van het kasteel en tijdens de Franse bezetting werd het kasteel gebruikt als kazerne. Hierna raakte het kasteel in verval maar is later in diverse tijden weer gerenoveerd. Voor meer info over de geschiedenis van het kasteel zie Wikipedia Als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie deed het Muiderslot net als de Westbatterij aan de overkant van het kasteel dienst omwille van de strategische ligging aan de monding van de Vecht. In 1873 zijn er nog twee kazernes gebouwd op het terrein van het kasteel maar deze zijn 1955 weer gesloopt. In 1897 werd de verdediging van de monding van de Vecht echter overgenomen door het nieuw gebouwde Fort Pampus waarna het strategisch belang van zowel het Muiderslot als dat van de Westbatterij kwamen te vervallen. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog zijn er nog vier kazematten op het terrein gebouwd bestaande uit twee zware varianten van de type P groepsschuilplaatsen (M5z en M6z) en twee gietstalen koepelkazematten (G17 en G18). Geen van deze kazematten zijn naar aller waarschijnlijkheid meer aanwezig. Het Muiderslot is tegenwoordig een museum en een groot gedeelte van het jaar van binnen en buiten te bezoeken.

Muiderslot
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak A - Muiden