Westbatterij

De Westbatterij is een prachtig oud torenfort aan de westoever van de Vecht bij Muiden. Het fort dateert uit 1852 en was onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort was van strategisch belang bij de verdediging van de havenmond en had tevens een flankerende werking richting de zeedijk. Het bouwwerk bestaat uit twee verdiepingen die ieder negen ruimtes tellen. Hierin waren onder andere de verblijfsruimtes voor de soldaten, een keuken en een wasgelegenheid. In de buitenmuren zijn diverse schietgaten aanwezig maar de hoofdkanonnen van het fort stonden op het dak. Na de bouw van het fort bleek het al snel niet meer aan de eisen te voldoen. Tijdens het verbeteringsprogramma van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen 1880 en 1885 heeft men het fort niet meer aangepast maar heeft men wel het fort deels bedekt met aarde om de kwetsbaarheid te verkleinen. In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog heeft het fort nog dienst gedaan als onderkomen voor de in Muiden gelegerde soldaten maar tijdens aanloop naar de Tweede Wereldoorlog heeft het fort geen rol meer gespeeld. De laatste groep militaire die van het fort gebruik hebben gemaakt waren de Duitsers die op het dak een luchtafweer stelling hadden ingericht. Tegenwoordig word het fort gebruikt door de Muidense Zeeverkenners.

Westbatterij
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak A - Muiden