B-Kazemat B39

Het betreffen hier de restanten van kazemat B39 welke ooit tot de IJssellinie behoorde. De kazemat was van het type B wat een flankerende betonkazemat was. De restanten liggen verstopt onder een boom en bestaan uit niet meer dan enkele grote blokken beton. Toch kun her en der nog wel enkele contouren van de kazemat terug vinden.

B-Kazemat 
Nummer B39
IJssellinie - Zalk