B-Kazemat B47

Van de IJssellinie welke in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog is aangelegd is het overgrote deel al tijdens of na de oorlog weer afgebroken. Zeker in het stuk tussen Zwolle en Kampen is op de Rivierkazematten na alles gesloopt. Alhoewel... Voor wie zijn ogen goed de kost geeft ziet nog wel eens een stille getuigen uit deze roerige tijd. Verscholen langs IJssel liggen dan ook nog enkele restanten van de Flankerende Betonkazemat nummer B47. Het is niet veel maar voor de liefhebber genoeg om de geschiedenis levend te houden.B-Kazemat
Nummer B47
IJssellinie - Zalk