Meeuwenveen

Op deze locatie verrees een barakkenkamp voor de Reichsarbeitsdienst bestaande uit circa 15 gebouwen. Op het terrein wat tegenwoordig word aangeduid als het Meeuwenveen liggen een 3 tal legerinningsgebouwen die in de eerste tijd bestemd waren voor de Luftwaffe-helferinnen, Dit was een vrouwelijke tak van de Luftwaffe die in de nabij gelegen munitiewerkplaats werkte. Later zijn deze panden gebruikt voor de huisvesting van de Luftwaffe piloten. De panden zijn nog altijd in goede staat aanwezig en in gebruikt door een bedrijf. De gebouwen hebben een gemiddelde lengte van 28 bij 14 meter en een muurdikte van 55 cm. Tussen de legeringsgebouwen bevind zich ook nog een Duits transformatorhuisje. Op enkele honderden meters afstand hebben bij de Konijnenbergen nog enkele Duitse panden gestaan die allemaal na de oorlog zijn gesloopt. Het betroffen hier diverse legeringsgebouwen en gebouwen voor de persoonlijke hygiëne. Ook was er op deze locatie een waterzuivering aanwezig waarvan delen van het gemetselde riool en putten op diverse punten nog zijn terug te vinden. Voor meer informatie over Fliegerhorst Havelte zie deze link

Meeuwenveen
Fliegerhorst Havelte
Drenthe