Vesting Muiden - Nieuwe Hollandse Waterlinie


In dit eerste gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ziet u de verdedigingswerken welke behoorde tot de groep "Vesting Muiden" Naast enkele werken in Muiden zelf ziet u hier ook de kazematten die zich bevinden in de nabijheid van de Hakkelaarsbrug in Muiderberg en nog enkele lossen werken. Ook treft u hier de resterende wegversperringen aan die ooit de toegang tot de Vesting Muiden en in algemenere zin de toegang tot de Vesting Holland diende af te sluiten. Er zijn nog meer forten, kazematten, en versperringen die tot de Vesting Muiden behoorde maar deze komen nog.


Versperringen
http://www.bunkerinfo.nl/2015/04/nederlandse-tankversperring-muiderberg.html

http://www.bunkerinfo.nl/2012/12/nl-tankversperring.html

http://www.bunkerinfo.nl/2015/04/drakentanden.html
Mitrailleur / Kanonkazematten
http://www.bunkerinfo.nl/2015/06/mitrailleurkazemat-hakkelaarsbrug-zuid.html

http://www.bunkerinfo.nl/2015/05/kanonkazemat-muiden-oost.htmlP - Kazematten (Piramiden)
http://www.bunkerinfo.nl/2015/04/p-kazemat-hm3.html

http://www.bunkerinfo.nl/2015/04/p-kazemat-hm9.html

http://www.bunkerinfo.nl/2015/04/p-kazemat-hm20.html

www.bunkerinfo.nl/2015/04/p-kazemat-hm23.html

http://www.bunkerinfo.nl/2015/04/p-kazemat-hm24.html

http://www.bunkerinfo.nl/2015/05/p-kazemat-hm25.html

http://www.bunkerinfo.nl/2015/05/p-kazemat-hm27.html

http://www.bunkerinfo.nl/2015/05/p-kazemat-hm33.html

www.bunkerinfo.nl/2015/05/p-kazemat-hm55.html

http://www.bunkerinfo.nl/2015/04/p-kazemat-hm68.html