Overzicht Werken aan de Karnemelksloot


De Werken aan de Karnemelksloot laten een goed beeld zien van de krijgsgeschiedenis uit de moderne tijd. Uit vrijwel alle mobilisatieperiodes van Nederland zijn hier restanten van terug te vinden. Het oudste relict is de uit 1787 daterende damsluis welke een onderdeel was van de Oude Hollandse Waterlinie. Een kleine honderd jaar later werden de bomvrije wachthuizen gebouwd als versterking voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werden er in de omgeving diverse versterkingen aangelegd waaronder de groepsschuilplaats van het type 1915. Het laatste onderdeel wat hier nog altijd is terug te vinden is de fundering van een Aspergeversperring welke hier is aangelegd in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Op de onderstaande kaart staan de relicten aangegeven waar ze in het veld te vinden zijn. Daaronder treft u een overzicht aan met het jaar van bouwen en link naar de betreffende pagina.
Jaar:
Type:
Locatie:
Nog aanwezig:
Link:
1787
Damsluis
Werken aan de Karnemelksloot
Ja
1874
Wachtgebouw A – Hamerfort
Werken aan de Karnemelksloot
ja
1874
Wachthuis B – Fort Erica
Werken aan de Karnemelksloot
Ja
1874
Fortwachterswoning
Werken aan de Karnemelksloot
Ja
1915
Groepsschuilplaats type 1915
Werken aan de Karnemelksloot
Ja
1915
Drinkwaterreservoirs
Werken aan de Karnemelksloot
Ja
1939
Aspergeversperring
Werken aan de Karnemelksloot
Ja