Werken aan de Karnemelksloot


De Werken aan de Karnemelksloot bestaan uit twee batterijen met daar op een bomvrij wachthuis. Deze bomvrije fortgebouwen zijn hier gebouwd tussen 1873 en 1874 op de reeds uit de Oude Hollandse Waterlinie daterende batterijen. Tussen de batterijen ligt de in 1600 gegraven Karnemelksloot die op dit punt geblokt kon worden door een damsluis. Hierdoor werd voorkomen dat het geïnundeerde water weer via de sloot zou weg stromen naar het lager gelegen achterland. De batterijen met daarop de wachthuizen zijn nog altijd aanwezig maar niet te bezoeken. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog werd het terrein opnieuw gemobiliseerd en uit deze perioden is er nog een groepsschuilplaats van het type 1915 aanwezig en twee drinkwaterreservoirs. Ook uit de mobilisatieperioden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog is nog een relict aanwezig in de vorm van een fundering van een aspergeversperring.

Overzicht Verdedigingswerken
Werken aan de Karnemelksloot